Rickard Pettersson

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi

E-post:
rickard.pettersson[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2525
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Jag har ett stort intresse av glaciärers isdynamik, stabilitet och deras koppling till klimatet, vilket har gjort att min forskning handlar om glaciärers massbalans, termodynamik och kopplingen mellan isdynamik och glacial- hydrologiska processer. Jag arbetar främst med inhämtning, processering och tolkning av geofysiska och fjärranalys data från glaciärer och hur dessa integreras i glaciologiska modeller.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rickard Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09