Patrik Adlarson

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
patrik.adlarson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5826
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research relates to the matter-antimatter asymmetry of the Universe. I am studying processes of nucleons, consisting of strange quarks. These are called hyperons and by studying the decay patterns of hyperons and their anti-particles, anti-hyperons one can search for matter-antimatter differences which potentially could give us clues for the asymmetry we see in our Universe. The experimental studies are made with the LHCb experiment at CERN and BESIII, located in Beijing, China.

Foto taget av Mikael Wallerstedt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Adlarson
Senast uppdaterad: 2021-03-09