Elenor Kaminsky

Universitetslektor klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
elenor.kaminsky[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i Vårdvetenskap, Med. dr. i Hälso- och sjukvårdsforskning (2013), Leg. sjuksköt (1985), Barnsjuksköt (1991), Distriktssköt (1994) Med. kand. (2001). Pågående forskning om lika villkor, telefonrådgivning och omvårdnadsledd mottagning. Avhandling berörde olika intressenters syn på telefonrådgivning, med pediatrik- och genusperspektiv. Klinisk erfarenhet från barnsjukvård, skolhälsovård och telefonrådgivning (Barnakutmott., Apotekslinjen & Kvinnofridslinjen).

Elenor Kaminsky disputerade 2013 i Hälso – och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet på avhandlingen Telephone Nursing Stakeholder views and understandings from a paediatric and a gender perspective. På svenska: 'Omvårdnad per telefon Intressenters syn och förståelse från ett pediatrik och ett genusperspektiv'. Den innehåller fyra empiriska studier: I Olika sätt telefonsjuksköterskor förstår sitt arbete; II Innehåll och utfall för pediatriska samtal; III Föräldrars förväntning och erfarenheter av att ringa 1177 om pediatriska hälsofrågor och VI Vad 1177:s verksamhetschefer ser som målet för telefonsjuksköterskearbete och huruvida implementering av hälsopromotion och vård på lika villkor vid 1177 ingår. Idag arbetar Elenor som universitetslektor vid Uppsala universitets specialistutbildning till distriktssköterska och grundutbildning till sjuksköterska. Vidare, med telefonrådgivningsutbildning för Region Uppsalas ca 450 sjuksköterskor och distriktssköterskor och akademisk vårdcentral, samt handledning av två doktorander: Maria Hjort (Sjuksköterskeledd mottagning för levercirrhospatienter) och Sofia Skogevall (Uppringare som ringer frekvent till sjukvården). Undervisningen handlar för övrigt bl.a. om Kommunikation, Telefonrådgivning, HBTQI, Vård på lika villkor, Organisation och ledarskap samt handledning och examination av examensarbeten. Pågående forskning handlar främst om Vård på lika villkor, Kommunikation och Telefonrådgivning. Metodologiskt såväl kvantitativ, men framför allt kvalitativ inriktning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elenor Kaminsky
Senast uppdaterad: 2021-03-09