Mats Målqvist

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
mats.malqvist[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-2673545
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjöldsväg 14B, 1 tr
75237 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Professor Mats Målqvist är föreståndare för Swedesd - ett centrum för lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Hans forskning fokuserar på implementering av interventioner för förbättrad mödra- och barnhälsa och överlevnad i resurssvaga miljöer. Mats är även prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten.

Nyckelord: child health health systems neonatal health maternal health sustainable development social sustainability health equity envmed008 sexual and reproductive health and rights (srhr)

Forskning och arbetserfarenhet

Mats Målqvists forskning fokuserar på innovativa lösningar för bättre barnhälsa och ökad överlevnad, framförallt genom implementering av interventioner för förbättrad neonatal överlevnad. Han har i sin forskning varit delaktig och drivande i ett flertal internationella projekt och framgångsrikt handlett doktorander och studenter inom området.

I Vietnam har Mats Målqvist tillsammans med kollegor genomfört en stor populationsbaserad implementeringsstudie för förbättrad neonatal överlevnad, där en 46%-ig reduktion av neonatal mortalitet genom facilitering av lokala stakeholder-grupper kunde påvisas. Studien, med akronymen NeoKIP, har rönt stort internationellt intresse och huvudresultaten har publicerats i den högt rankade tidskriften PLoS Medicine.

I Nepal har Mats Målqvist och kollegor utvecklat ett forskningssamarbete och genomfört en rad sjukhusbaserade studier. Bland annat har implementeringen av ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning, kallat Helping Babies Breathe (HBB) utvärderats. Studien kunde visa på en reduktion av perinatal dödlighet med 54%. Studieresultaten har publicerats i Pediatrics och studien är en av ett fåtal som på ett robust sätt utvärderat denna innovativa intervention för neonatal återupplivning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Målqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09