Pär Eriksson

Konservator vid Evolutionsmuseet, Paleontologi och mineralogi

E-post:
par.eriksson[AT-tecken]em.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250890
Besöksadress:
Norbyvägen 22
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala

Kort presentation

Jag är Paleontologisk konservator vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Jag började arbeta vid museet 2003, och med konservering sedan 2006. Arbetet omfattar avgjutningar, kopieringar och lagningar av fossilt material. Min utbildning fick jag dels vid National Museum of Wales, Natural History, i Cardiff, samt utbildning i avgjutningsteknik vid Lars Chaeders LC Formteknik i Norrköping och silikonavgjutningar samt avanserad formbyggnad vid Niklas Hermanssons Fixas i Rävlända.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pär Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09