Maxim Zabzine

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
maxim.zabzine[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3247
Mobiltelefon:
070-1679295
Besöksadress:
Rum Ång. 92426 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Professor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Mobiltelefon:
070-1679295
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: Phd, docent i teoretisk fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maxim Zabzine
Senast uppdaterad: 2021-03-09