Peter Andersson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
peter.andersson[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-2256963
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My favorite nuclide is Uranium-235. This is the only naturally abundant nuclide that can have a self-sustained nuclear chain reaction. Thanks to this nuclide, humanity has great power in our hands. Without it, while we wouldn't need to fear nuclear weapons, neither would we be likely to ever reach the stars.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09