Gustaf Hedström

ST-läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Gunilla Enblad

E-post:
gustaf.hedstrom[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 0000
Mobiltelefon:
073-4697612
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
gustaf.hedstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6635
Mobiltelefon:
073-4697612
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: läk ex

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09