Cécile Martijn

Studieadministratör vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

Telefon:
018-471 3710
Mobiltelefon:
072-9999157
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kursadministratör vid Institutionen för kemi - BMC, Kursexpeditionen

E-post:
cecile.martijn[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3710
Mobiltelefon:
072-9999157
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cécile Martijn
Senast uppdaterad: 2021-03-09