Karolina Kjellberg

Miljöchef (Tjänstledig) vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
karolina.kjellberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7776
Mobiltelefon:
070-4250710
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala
Tjänstledig:
2023-03-06 - 2023-09-06

Kort presentation

Miljöchef och enhetschef för Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö. I rollen som miljöchef ingår att utveckla, stödja och samordna det universitetsgemensamma miljöarbetet som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan från universitetet. Därutöver enhetschef för arbetet med verksamhetsstöd inom bland annat biosäkerhet, kemikaliefrågor, kemikaliehanteringssystemet KLARA, fysisk arbetsmiljö, strålskydd, laboratoriesäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09