Patrick Micke

Professor Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerimmunterapi; Forskargrupp Patrick Micke

E-post:
patrick.micke[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 2615
Fax:
018-553354
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrick Micke
Senast uppdaterad: 2021-03-09