Martin Berglund

Universitetslektor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Martin.Berglund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2062
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i finansrätt med forskning som framförallt inriktar sig mot internationell skatterätt, stiftelsebeskattning och skatteteori.

Examina m.m.

 • Docent i finansrätt, 2015
 • Juris doktorsexamen, 2013
 • Juris kandidatexamen, 2007

Uppdrag som fakultetsopponent och sakkunnig

 • Vetenskapligt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i finansrätt, Lunds universitet, 2023
 • Fakultetsopponent vid Patrik Emblads disputation, Göteborgs universitet, 2020
 • Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet, 2019
 • Ledamot i betygsnämnd vid Linus Jacobssons disputation, Uppsala universitet, 2018
 • Vetenskapligt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i internationell skatterätt, Högskolan i Gävle, 2017
 • Fakultetsopponent vid Yvette Linds disputation, Umeå universitet, 2017
 • Fakultetsopponent vid Jesper Johanssons disputation, Stockholms universitet, 2016

Andra externa uppdrag

 • Redaktör för tidskriften Skattenytts årliga rättsfallsnummer, 2016-2022
 • Styrelseordförande, Skattenytt Förlags AB, 2016-2020
 • Sekreterare, TOR/Skattenytts stiftelse, 2016-2020
 • Nationalrapportör, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, 2015
 • Nationalrapportör, International Fiscal Association, 2011

Andra uppdrag vid Uppsala universitet

 • Huvudhandledare för doktorand Johan Hagelin, 2022-
 • Studierektor för forskningen, Juridiska fakulteten, 2021-2024
 • Ledamot i Forskningsutskottet, Juridiska fakulteten, 2020-2021
 • Huvudhandledare för doktorand Autilia Arfwidsson, 2018-2024
 • Ordförande i Arbetsgruppen för lika villkor, Juridiska fakulteten, 2018-2020
 • Kursföreståndare för Internationell skatterätt, Juridiska institutionen, 2022
 • Kursföreståndare för Hermeneutik, Juridiska institutionen, 2015-
 • Kursföreståndare för Terminskurs 5, Juridiska institutionen, 2013-2018
 • Ordförande i Juridiska doktorandrådet, Juridiska fakulteten, 2009-2010

Internationella erfarenheter

 • Visiting Professor vid University of Minnesota Law School, vårterminen 2017
 • Gästforskare vid New York University Law School och University of Florida Law School, höstterminen 2010

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Berglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09