Joakim Nivre

Professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
joakim.nivre[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7009
Mobiltelefon:
070-4250750
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet. Min forskning handlar framför allt om grammatisk analys, dels om hur vi kan analysera typologiskt olika språk på ett enhetligt sätt inom ramen för projektet Universal Dependencies, dels om hur vi kan utveckla bättre datormodeller för att automatisk analys inom detta ramverk. Jag undervisar framför allt på det internationella masterprogrammet i språkteknologi.

Akademiska meriter: FD, docent i allmän språkvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Nivre
Senast uppdaterad: 2021-03-09