Johannes Sjöholm

Studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
johannes.sjoholm[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-9999355
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

tf. Enhetschef vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

Telefon:
072-9999355
Mobiltelefon:
072-9999355
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johannes Sjöholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09