Patrik Bremdal

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Patrik.Bremdal[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7991
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. Forskar och undervisar i offentlig rätt och konstitutionell rätt. Intresserad av demokrati, makt och kontrollfrågor samt mänskliga rättigheter. Om relationer mellan olika institutioner och aktörer i den offentliga verksamheten Tittar särskilt på riksdag och regering och de institutioner som är kopplade till dessa.

  • Docent i konstitutionell rätt 2022
  • Lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter 2017
  • Jur dr 2011
  • Jur kand 2004

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

Interna uppdrag

Samordnare Uppsala universitets regeringsuppdrag gällande utbildning i mänskliga rättigheter för offentligt anställda

Ledamot av styrelsen för Centrum för genusvetenskap

Ledamot av programrådet för Masterprogram i mänskliga rättigheter

Ledamot i arbetsgruppen för gränsöverskridande utbildningssatsningar (AGUST)

Medlem i Mentorsnätverket

Tidigare bl.a ledamot av Juridiska fakultetsnämnden, ledamot av Juridiska institutionens utbildningsutskott samt Juridiska institutionens forskningsutskott.

Undervisningserfarenhet

Terminskurs 1 och 6

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Makt och rätt

Konstitutionell rätt

Democracy and Human Rights

Introduction to Swedish Law

Offentlig upphandling

Lantmäteriprogrammet

Rektorsutbildningen

Uppdragsutbildning inom offentlig rätt och mänskliga rättigheter

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Bremdal
Senast uppdaterad: 2021-03-09