Natalia Ferraz

Universitetslektor , docent vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
natalia.ferraz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7253
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I´m Associate Professor in Nanotechnology and Functional Materials and I hold a Senior Lecturer position at the Department of Materials Sciences and Engineering.

I lead the NanoBiomaterials group at the Division of Nanotechnology and Functional Materials, where we develop nanostructured materials for biomedical applications with special focus on investigating the interactions between materials and biological systems.

Read more about my research group here: NanoBiomaterials Research group

Nyckelord: biomaterials nanomaterials biocompatibility nanosafety cell-material interactions

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research activities are related with the development of nanostructured materials for biomedical applications, with focus on the use of application-oriented biocompatibility studies to evaluate the impact of nanomaterial design/modification/functionalization on the bioactivity of the material and the response of biological systems.

Another research focus is the safety aspects of nanomaterials, where I foresee nanosafety as a fundamental part of the developing process of nanomaterials by the industry and the academia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalia Ferraz
Senast uppdaterad: 2021-03-09