Erland Strömstedt

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
erland.stromstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-7167216
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Civ ing, civ ek, TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erland Strömstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09