Katarina Tengvall

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Katarina received her PhD in molecular genetics at Uppsala University with focus on the genetics behind different immune mediated diseases in dogs. She did her postdoc at KI studying auto antigens involved in multiple sclerosis. Now, Katarina has returned to Lindblad-Toh Lab as a researcher and works with the dog atopy project primarily, but also with other dog projects including Renal dysplasia, Addison’s disease, Behaviour and IgA deficiency.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Tengvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09