Jenny Theorell-Haglöw

Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
Jenny.Theorell-Haglow[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0242
Fax:
018-611 0228
Besöksadress:
Rum 509 Ing:40, Tr:2 Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Docent i lungmedicinsk sömnforskning vid Uppsala universitet, leg. sjuksköterska, certifierad sömnspecialist. Bedriver epidemiologisk sömn- och sömnapnéforskning. Kliniskt vid Sömnapnémottagningen på Akademiska sjukhuset; arbetar med utredning och behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom.

Akademiska meriter: Dr. Med. Vet., Leg. sjuksköterska

Nyckelord: epidemiology metabolism obstruktiv sömnapné continuous positive airway pressure sömn

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Theorell-Haglöw
Senast uppdaterad: 2021-03-09