Anders Ahnesjö

Professor emer. vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Bo Stenerlöw

E-post:
anders.ahnesjo[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 5299
Mobiltelefon:
070-5795072
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Civ.ing., Ph.D.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Ahnesjö
Senast uppdaterad: 2021-03-09