Sofia Wagrell

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
sofia.wagrell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: EM

Nyckelord: innovation med-tech healthcare resource interaction industrial networks

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09