Pär Hedberg

Adjungerad lektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Övriga; CKF Västerås

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Adjungerad universitetslektor Docent, leg läk vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
par.o.hedberg[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-175177
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Akademiska meriter: Docent, leg läk

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09