Daniel Solling

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala - 320

E-post:
daniel.solling[AT-tecken]isof.se
Telefon:
070-7106610
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, bibl.ex.

Forskare och projektledare vid Uppsala universitetsbibliotek för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Verksamhet vid Institutionen för moderna språk / tyska:

Undervisning: Grammatik och översättning på A- och B-nivån; språkhistoria på B-nivån.
Forskning: Äldre nyhögtysk språkvetenskap, ordbildning och ortografi; medellågtysk syntax; stamboksforskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Solling
Senast uppdaterad: 2021-03-09