Sina Tezel

Universitetslektor i semitiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
sina.tezel[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 2098
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i semitiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Mitt forskningsintresse kretsar sig för närvarande kring fem ämnen, nämligen jämförande semitistik, lånord, språkkontakt, begadkefat-fenomenet och neologismer.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: turoyo neo-aramaic. language contact arabic aramaic begadkefat surayt suryoyo comparative semitics loanwords neologisms syriac

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar för närvarande kring fem ämnen, nämligen jämförande semitistik, lånord, språkkontakt, begadkefat-fenomenet och neologismer. I min avhandling Arabic Borrowings in Ṣūrayt/Ṭūrōyo within the Framework of Phonological Correspondences som försvarades och publicerades 2011 undersökte jag arabiska lånord i turoyo med fonologiska korrespondenser. Studien visar hur man med hjälp av de semitiska ljudlagarna metodiskt och konsekvent kan identifiera lånord från ett semitiskt språk till ett annat.

I den kommande monografin ”Utvecklingen av begadkefat i surayt/turoyo. I jämförelse med tidigt belagda arameiska språk och andra nyarameiska språk“, som är ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2014-2017) kartlägger jag tillsammans med Aziz Tezel utvecklingen av begadkefat-reglerna i surayt/turoyo.

Undervisning

Jag har sedan hösten 2006 undervisat i ämnet arabiska vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Under våren och hösten 2010 utvecklade jag distanskursen Suryoyo/Turoyo A (arameiska) och har sedan dess undervisat kursen. Jag har en bred erfarenhet av e-lärande. Jag har utvecklat och avprovat olika typer av digitala läromedel och tester via en rad olika lärplattformer. År 2016 erhöll jag det pedagogiska priset vid Uppsala universitet inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sina Tezel
Senast uppdaterad: 2021-03-09