Vanda Kiselman Arlinger

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för media

E-post:
Vanda.Kiselman_Arlinger[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 1465
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FM, bibl.ex

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09