Isak Stoddard

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
isak.stoddard[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 3885
Mobiltelefon:
070-3147236
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling vid Institutionen för Geovetenskaper. I min forskning studerar jag för närvarande de strategier och framtidsvisioner som ligger till grund för regionala klimat- och energiomställningar i Sverige. Min utbildningsbakgrund är inom teknisk fysik. De senast 10 åren har jag främst jobbat med att utveckla tvärvetenskapliga utbildningar och kurser vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet och SLU.

Nyckelord: climate change energy governance climate governance energy energy transition climate change leadership energy systems sociotechnical imaginaries carbon budgets climate mitigation

Mina pågående forskningsprojekt

Koldioxidbudgetar och snabb omställning till ett fossil-fritt energisystem (Energimyndigheten 46532-1, 2019-2023)

Projektet ska underlätta Sveriges övergång till ett 100% förnyelsebart energisystem genom att definiera nödvändiga mål och processer. En nationell koldioxidbudget kommer att tas fram och beräknas inom ramen för Parisavtalets temperatur- och rättvisemålen för Sverige som nation (endast CO2). Projektet ska tillsammans med landets länsstyrelser även beräkna regionala koldioxidbudgetar. Analysen resulterar i ett integrerat perspektiv på hur Sverige påverkas av den globala utvecklingen inom energisektorn, men också möjligheten för Sverige att leda vägen för att skapa en djup och snabb minskning av utsläpp. Som ett sista steg kommer projektet tillsammans med länsstyrelser att se över och ta fram förslag på mål och program med låga koldioxidutsläpp, inom ramen för Parisavtalets mål på max 1,5- 2 °C temperaturökning.

Projektet genomförs tillsammans med Professor Kevin Anderson.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isak Stoddard
Senast uppdaterad: 2021-03-09