Åsa Melhus

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Asa.Melhus[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Melhus
Senast uppdaterad: 2021-03-09