Markus Gabrysch

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
markus.gabrysch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3566
Mobiltelefon:
073-6470463
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, Docent i teknisk fysik m inriktn mot elektricitetslära

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09