Jolla Kullgren

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
jolla.kullgren[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3736
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Läs om min forskning här: http://www.teoroo.kemi.uu.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jolla Kullgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09