Joakim Lindblad

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
joakim.lindblad[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3432
Mobiltelefon:
073-3168549
Besöksadress:
Rum ÅNG 104140 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: bildanalys artificial intelligence image analysis deep learning image registration pattern recognition quantitative microscopy shape analysis maskininlärning

Joakim Lindblad tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik och doktorsexamen i datoriserad bildanalys vid Centrum för bildanalys, Uppsala universitet år 1997 resp. 2003. Han är professor i datoriserad bildbehandling vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet; Senior Research Associate vid Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia; och Head of Research vid Topgolf Sweden AB, Stockholm, Sweden. Hans forskningsintressen omfattar utveckling av generella och pålitliga metoder för bildbehandling och analys, inklusive data-drivna metoder så som djup maskininlärning, ofta med tillämpningar inom biomedicin och medicin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Lindblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09