Charlotte Urell

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
charlotte.urell[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
073-3559399
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala

Med. dr och adjunkt på Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet.

Forskningsområde: Physical activity and breathing exercises in cardiac patients.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Urell
Senast uppdaterad: 2021-03-09