Beáta Megyesi

Professor i datorlingvistik (Tjänstledig) vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Beata.Megyesi[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7860
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-08-01 - 2024-07-31

Kort presentation

Jag är professor i datorlingvistik och är för närvarande tjänstledig från Uppsala universitet.

Jag är intresserad av automatisk bearbetning och analys av naturliga språk med särskild inriktning mot digital humaniora/filologi. Jag bedriver forskning i historisk kryptologi för att utveckla metoder för att automatiskt knäcka hemligt kodade dokument, s.k. chiffer. Jag utvecklar också verktyg som möjliggör humanister och samhällsvetare att få kvantitativa analyser av sina texter.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: digital humanities historical cryptology natural language processing

Utbildning

 • Professor i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2021
 • Docent i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2013
 • Fil. dr. i talkommunikation, Institutionen för Tal, musik och hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 2002
 • Fil. kand. i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2000

Uppdrag

Nuvarande:

 • Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för Språkvetenskap, 2021-2023
 • Vice-ordförande och ledamot i Centrum för Digital Humaniora, 2021-2023
 • Nomineringskommitté för "Northern European Association for Language Technology" –
  NEALT, 2022-2025

Tidigare:

 • President för "Northern European Association for Language Technology" NEALT, 2020-2021
 • Prefekt, Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2009-2018
 • Föreståndare för Engelska parkens campus, Uppsala universitet, 2017-2018
 • Vicepresident för Northern European Association for Language Technology
  NEALT, 2018-2019
 • Lärarrepresentant i institutionsstyrelsen för Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2007–2009, 2010-2012, 2012-2015, 2016-2018, 2022-2024
 • Ledamot i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 2008-2011, 2011-2014, 2019-2020
 • Studierektor på grund- och avancerad nivå, Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2007-2009
 • Programsamordnare för Språkteknologiprogrammet, Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet 2004-2007
 • Representant i institutionsstyrelsen på Tal, musik och hörsel, KTH, 2003-2004

Undervisning

Grundnivå

 • Språk, datorer och textbehandling, 7,5 hp: (2011-2020)
 • Handledare till kursen Projektarbete i språkteknologi, 7,5 hp: (2011-2019)
 • Uppsatshandledning

Avancerad nivå

 • Forskning och utveckling, 15 hp (2021-2022)
 • Digital filologi, 5 samt 7.5 hp (2018-2023)
 • Examensarbeten i språkteknologi, 30 hp
 • Handledare på kursen Projekt i språkteknologi, 7,5 hp: 2011-2015

Forskarutbildning

Mentorsnätverket:

Jag har varit medlem i mentorsnätverket sedan 2006. Pedagogiska frågor har alltid engagerat mig och jag vill gärna bidra med att hjälpa och stödja yngre lärare i sin lärarroll från smått till stort utifrån enskilda behov. De pedagogiska undervisningsformer som jag använder mest är traditionella föreläsningar, seminarier, labbar och handledning av projekt och uppsatser. Jag undervisar både fristående- och programkurser på Språkteknologiprogrammet på kandidat- och masternivå samt på Språkvetarprogrammet.

Annat jag gillar: tvillingar, resor till fjärran länder, Amnesty International, böcker, cello, lite motion som skidåkning, piloxing och pump, choklad, margaritas och cosmos, ladies of jazz, Broarna i Madison county, mina bästa väninnor som står ut med mig år efter år... och min (ofta tomma) not-to-do lista...

Jag ogillar: girighet, orättvisor och härskartekniker

Forskningsintressen

 • Historisk kryptologi
 • Digital filologi med fokus på automatisk analys av historiska texter och elevtexter
 • Ordklasstaggning, morfologisk analys, chunkning, ytsyntaktisk parsning för olika språk
 • Parallella korpusar och trädbanker
 • Textkategorisering

Projekt jag medverkar/medverkat i:

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Beáta Megyesi
Senast uppdaterad: 2021-03-09