Ralph Scheicher

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
ralph.scheicher[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-8593518
Besöksadress:
Rum 93404 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Research Interests: studying nano-bio systems as well as metal hydrides using methods from the field of computational materials science. Focusing on nanopore-based sequencing of DNA and proteins and on hydrogen storage. Also part of the Biophysics Network within the faculty.- For more, please see Ralph Scheicher's homepage.

Forskare, 07/2015 till nuvarande, Avdelningen för materialteori, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Forskarassistent, 07/2010 – 06/2015, Avdelningen för materialteori, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Gästforskare, 10/2007 – 06/2010, Institutionen för fysik och materials vetenskap, Uppsala universitet

Besökande biträdande professor (Visiting Assistant Professor), 10/2005 – 09/2007, Department of Physics, Michigan Technological University, Houghton, MI, U.S.A.

Postdoktor, 08/2004 – 09/2005, Institutionen för fysik, Uppsala universitet

Lärarassistent (Teaching Assistant), 01/2000 – 05/2004, Department of Physics, State University of New York at Albany, Albany, NY, U.S.A.

Forskningsassistent (Research Assistant), 10/1999 – 01/2000, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba, Ibaraki, och RIKEN, Wako-shi, Japan

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ralph Scheicher
Senast uppdaterad: 2021-03-09