Che-Yuan Liang

Gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Che-Yuan.Liang[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Universitetslektor i nationalekonomi, ssk bostads- och urbanekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
Che-Yuan.Liang[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6535
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av urban-, offentlig och arbetsmarknadsekonomi

Akademiska meriter: Fil dr, docent i nationalekonomi

Nyckelord: labor economics public economics urban economics

Lektor i nationalekonomi, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, 2015-nu

Forskare i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2009-2015

Fil.dr. sedan 2008, Docent sedan 2020

Medlem i Urban Lab och Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Che-Yuan Liang
Senast uppdaterad: 2021-03-09