Per Arne Helland

Universitetsadjunkt i nordiska språk särskilt norska vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
per.arne.helland[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1285
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Enligt överenskommelse

Kort presentation

Jag undervisar på kurser om de nordiska grannspråken, särskilt norska. Dessutom arbetar jag med en doktorsavhandling om dialekterna i Härjedalen.

Född 1977 (Bergen, Norge)

Cand. philol. Universitet i Bergen 2003

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004–

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2010–

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Arne Helland
Senast uppdaterad: 2021-03-09