Jonas Lindh

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
jonas.lindh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7253
Mobiltelefon:
070-5517621
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för farmaci, Molekylär galenisk farmaci

Mobiltelefon:
070-5517621
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09