Nazariy Souchelnytskyi

Teknisk samordnare vid Ångströmlaboratoriet

E-post:
nazariy.souchelnytskyi[AT-tecken]uu.se
Telefon:
070-1679522
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nazariy Souchelnytskyi
Senast uppdaterad: 2021-03-09