Sara Ekmark-Lewén

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
sara.ekmark-lewen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Nyckelord: inflammation traumatic brain injury parkinson´s disease behavioral evaluation multivariate data analysis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Ekmark-Lewén
Senast uppdaterad: 2021-03-09