Björn Claremar

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
bjorn.claremar[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 2597
Besöksadress:
Rum POL 103125 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Atmospheric scientist and teacher now working as application expert at the Uppsala University supercomputer cluster centre, UPPMAX.

Expertise in Modelling and analysis in Earth and Environmental Science

Akademiska meriter: Dr

Nyckelord: modelling atmosphere parallel computing fortran large data

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Björn Claremar
Senast uppdaterad: 2021-03-09