Eva Warensjö Lemming

Forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi

E-post:
eva.warensjo.lemming[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postadress:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Universitetslektor docent vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
eva.warensjo.lemming[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 3442
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap och undervisar om kostundersökningssmetoder, näringslära, nutritionsepidemiologi och folkhälsonutrition.

Jag är ansluten som forskare vid Institutionen för Kirurgiska vetenskaper och forskargruppen Medicinsk epidemiologi - Uppsala universitet (uu.se) Jag är främst intresserad av kopplingen mellan kostmönster, livsmedel och näringsämnen och utveckling av kroniska välfärdssjukdomar och främst benhälsa.

Akademiska meriter: docent

Jag har i grunden en magisterexamen i medicinsk vetenskap, biomedicin och min avhandling skrev jag inom medicinsk vetenskap, nutrition. Sedan december 2017 är jag docent i medicinsk epidemiologi. Allt på Uppsala universitet. Jag gjorde min post-doc på University of Wollongong i Australien. Innan jag började arbeta som lektor vid institutionen för kostvetenskap arbetade jag på Livsmedelsverket i 10 år och främst då med de nationella matvaneundersökningarna.

Jag sitter för närvarande med i arbetsgruppen för uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna.

Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Warensjö Lemming
Senast uppdaterad: 2021-03-09