Göran Nygren

Affilierad Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
goran.nygren[AT-tecken]etnologi.uu.se
Mobiltelefon:
070-6269069
Besöksadress:
Rum 2-2045 Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Gästlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mobiltelefon:
070-6269069
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktor i etnologi. Min avhandling Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat. Mina forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv, samt villkor och normer kring klass, genus, funktionalitet, stad och land. Jag har genomfört etnografiska studier med observationer, samtal och intervjuer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Nygren
Senast uppdaterad: 2021-03-09