Daniel Mossberg

Kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, CEMUS

E-post:
daniel.mossberg[AT-tecken]cemus.uu.se
Telefon:
018-471 2708
Mobiltelefon:
073-0650228
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan www.cemus.uu.se/outreach och kurssamordnare CEMUS utbildning www.cemus.uu.se/education. Skyddsombud (ersättare) 2020-2022.

Arbetade som kursamanuens 2004-2005, anställd som kurssamordnare 2006, studierektor på CEMUS 2008-2018. Bakgrund inom kulturantropologi, praktisk filosofi, USA-kunskap, miljö- och utvecklingsstudier och klimat- och hållbarhetsstudier.

Nyckelord: esdeve007 climet002 phhith005 ipmihr010

Har tillsammans med kollegor arbetat med och utvecklat följande kurser vid CEMUS:

 • Klimatet, energin och det moderna samhället (2004-2005)
 • Livsfilosofi och det moderna samhället (2005-2006, 2020)
 • Global Challenges and Sustainable Futures (2007)
 • Människan och naturen distans (2008-2009)
 • Hållbar utveckling B (2009-2010)
 • Climate Change Leadership - Power, Politics and Culture (2010-2011)
 • Technology, Power and the Future of Humanity (2016)
 • Introduction to Interdisciplinary Science (2016)
 • Climate Change Leadership in Practice (2017-2018)
 • Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture distance (2019)

Och har arbetat med dessa projekt och uppdrag (i urval):

 • Huvudansvarig och samordnare för CEMUS internutbildning för kursamanuenser Amanuenskollegiet (2006-2018)
 • Utveckling av konceptet och projektledning av den första KlimatExistens-konferensen i samarbete med Sigtunastiftelsen (2007-2008) www.climateexistence.se
 • Del av ledning och stöd för det pedagogiska projektet Sustainability Case Library (2012-2013) www.cemus.uu.se/sustainability-case-library
 • Del i idéutvecklingen och arbetet med ett förslag på en Zennströms gästprofessur i Klimatledarskap vid Uppsala universitet (2013) climatechangeleadership.blog.uu.se
 • Del av uppstart och styrgrupp för Aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet (2013-2016) www.uu.se/asp
 • Vikarierande samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan (läsåret 2015-2016) www.cemus.uu.se/outreach
 • Projektledare och huvudutbildare för CEMUS MOOC Climate Change Leadership som del av Uppsala universitets pilotprojekt (2016-2017) www.cemus.uu.se/ccl-mooc
 • Projektledare för CEMUS 25-årsjubileum (2017) och 30-årsjubileum (2022)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Mossberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09