Daniel Mossberg

Kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, CEMUS

E-post:
daniel.mossberg[AT-tecken]cemus.uu.se
Telefon:
018-471 2708
Mobiltelefon:
073-0650228
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan www.cemus.uu.se/outreach och kurssamordnare CEMUS utbildning www.cemus.uu.se/education. Skyddsombud (ersättare) 2020-2022.

Arbetade som kursamanuens 2004-2005, anställd som kurssamordnare 2006, studierektor på CEMUS 2008-2018. Bakgrund inom kulturantropologi, praktisk filosofi, USA-kunskap, miljö- och utvecklingsstudier och klimat- och hållbarhetsstudier.

Nyckelord: climate change samverkan communication sustainability education for sustainable development aktiv studentmedverkan active student participation anthropology sustainability studies american studies hållbar utveckling forskningssamverkan outreach activities active learning internationell samverkan environmental humanities climate change leadership equity e-learning environmental ethics climate change justice social sustainability future studies utbildningssamordning blended learning mooc social hållbarhet samverkansledning environmental and sustainability education facilitation existential philosophy collective learning activism change processes critical pedagogy centrum för miljö och utvecklingsstudier samverkan i utbildning climate miljö och hållbarhet environment and sustainability future thinking samverkan med allmänheten

Har tillsammans med kollegor arbetat med och utvecklat följande kurser vid CEMUS:

 • Klimatet, energin och det moderna samhället (2004-2005)
 • Livsfilosofi och det moderna samhället (2005-2006, 2020)
 • Global Challenges and Sustainable Futures (2007)
 • Människan och naturen distans (2008-2009)
 • Hållbar utveckling B (2009-2010)
 • Climate Change Leadership - Power, Politics and Culture (2010-2011)
 • Technology, Power and the Future of Humanity (2016)
 • Introduction to Interdisciplinary Science (2016)
 • Climate Change Leadership in Practice (2017-2018)
 • Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture distance (2019)

Och har arbetat med dessa projekt och uppdrag (i urval):

 • Huvudansvarig och samordnare för CEMUS internutbildning för kursamanuenser Amanuenskollegiet (2006-2018)
 • Utveckling av konceptet och projektledning av den första KlimatExistens-konferensen i samarbete med Sigtunastiftelsen (2007-2008) www.climateexistence.se
 • Del av ledning och stöd för det pedagogiska projektet Sustainability Case Library (2012-2013) www.cemus.uu.se/sustainability-case-library
 • Del i idéutvecklingen och arbetet med ett förslag på en Zennströms gästprofessur i Klimatledarskap vid Uppsala universitet (2013) climatechangeleadership.blog.uu.se
 • Del av uppstart och styrgrupp för Aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet (2013-2016) www.uu.se/asp
 • Vikarierande samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan (läsåret 2015-2016) www.cemus.uu.se/outreach
 • Projektledare och huvudutbildare för CEMUS MOOC Climate Change Leadership som del av Uppsala universitets pilotprojekt (2016-2017) www.cemus.uu.se/ccl-mooc
 • Projektledare för CEMUS 25-årsjubileum (2017) och 30-årsjubileum (2022)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Mossberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09