Andreas Lecerof

Systemutvecklare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling; Systemutveckling

E-post:
Andreas.Lecerof[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7821
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag jobbar som systemutvecklare med bl.a Medarbetarportalen (Registrering för timavlönade, Tentavaktadministration, Mötesytor). Medarbetarportalen är utvecklad med hjälp av Liferay.

Andra system jag jobbar med är Studium, Planeringsmodul (PM) för Företagsekonomiska inst., inspelningssystem för psykologstudenter, NorseWorld och Hedersdoktorsdatabasen.

Nyckelord: systemutvecklare liferay mp medarbetarportalen java norseworld tentavaktadministration mötesytor php javascript jquery scrum hedersdoktordatabasen spring spring boot vue feken planeringssystemet react studium lti linked open data lod psykologen inspelningssystemet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09