Daniel Snitting

1:e Forskningsing vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
daniel.snitting[AT-tecken]ebc.uu.se
Mobiltelefon:
070-7960709
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My work mainly focuses on reconstructing the anatomy of various Palaeozoic vertebrates, using data gathered from tomographic scans of fossil specimens. Scanning will result in a stack of images, with each image representing a section plane through the specimen. The image stack can be used for creating a virtual 3D representation of the specimen, using various reconstruction softwares (for us, mainly Mimics and VGStudio MAX).

I have mostly studied Palaeozoic fish, and my PhD thesis focused on a group of Devonian lobe-finned fishes called tristichopterids ( http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:171769 ).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Snitting
Senast uppdaterad: 2021-03-09