Gábor Tillinger

Universitetslektor i ungerska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
Gabor.Tillinger[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1315
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i ungerska på alla nivåer (Ungerska A–C, Finsk-ugriska språk D–E) och jag är ämnessamordnare för ungerska. Jag forskar inom dialektologi med särskild inriktning mot geolingvistik och dialektometri på lexikalisk nivå. Jag undersöker olika övergångsområden samt dialektöar, och jag arbetar framförallt med ungerska, komi, samiska, franska och occitanska. Jag forskar även inom historisk lexikografi. Jag översätter svensk, komi och samisk skönlitteratur (oftast lyrik) till ungerska.

Akademiska meriter: FD

Jag forskar inom dialektologi med särskild inriktning mot geolingvistik och dialektometri på lexikalisk nivå. Jag undersöker olika övergångsområden samt dialektöar, och jag arbetar framförallt med ungerska, komi, samiska, franska och occitanska. Jag forskar även inom historisk lexikografi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gábor Tillinger
Senast uppdaterad: 2021-03-09