Sandra Eriksson

Professor , docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
sandra.eriksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5823
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Sandra Eriksson finished her MSc in engineering Physics in 2003 and her PhD in engineering science with a specialization in science of electricity in 2008, both at Uppsala University, Sweden. She currently holds a position as professor at the Division of Electricity, Uppsala University. Her main topics of interest are design and modeling of permanent magnet electrical machines, alternative permanent magnet materials as well as control strategies and electrical systems for electrical machines.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sandra Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09