Ingrid Demmelmaier

Forskare Docent fysioterapi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
ingrid.demmelmaier[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6628
Mobiltelefon:
073-4697753
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Docent i fysioterapi. Forskning i beteendemedicin med fokus på fysisk aktivitet vid långvariga sjukdomstillstånd som ledgångsreumatism och cancer. Undervisar bl.a. på mastersprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet, kandidatprogrammet och forskarutbildning i idrottsvetenskap vid universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) och masterprogrammet i fysioterapi vid Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur (Schweiz).

Akademiska meriter: Docent. Ergonom, Leg. Sjukgymn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid Demmelmaier
Senast uppdaterad: 2021-03-09