Jörgen Mattlar

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
jorgen.mattlar[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2446
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik verksam inom förskollärar- och ämneslärarprogrammen/KPU vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Undervisningen och kursledarskap gäller Vetenskapsteori och forskningsmetodik i förskollärarprogrammet samt kurserna Ledarskap och Utvecklings- och utvärderingsarbete i KPU/ämneslärare.

Jörgen Mattlar är excellent lärare samt mentor i högskolepedagogik och åtar sig gärna mentorsuppdrag.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jörgen Mattlar
Senast uppdaterad: 2021-03-09