Sophie Grape

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
sophie.grape[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5842070-1679178
Besöksadress:
Rum Å13163 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om att säkerställa att nukleärt material från den fredliga kärnbränslecykeln, och framför allt kärnkraftsystem, inte avleds eller missbrukas för att framställa kärnvapen. Det säkerställs genom den sk kärnämneskontrollen som jag arbetar med, där verifiering av använt kärnbränsle med hjälp av ickedestruerande mätmetoder utgör en viktig del.

Akademiska meriter: PhD, Docent i fysik

Kontaktinformation: 018- 471 58 42, sophie.grape@physics.uu.se

Nyckelord: non-proliferation nuclear safeguards nuclear fuel kärnämneskontroll icke-spridning kärnteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sophie Grape
Senast uppdaterad: 2021-03-09