Carina Ahlstedt

Kort presentation

Doktorand, Licentiatexamen, lärarexamen. leg. sjuksköterska,

Doktorand vid institution för folkhälso- och vårdvetenskap, forskargrupperna hälso- och sjukvårdsforskning och jämlik hälsa och arbetsliv. Forskningen handlar om sjuksköterskors arbetsmiljö med fokus på vad som kan ha betydelse för att vilja stanna kvar på arbetsplats/ arbetsmotivation. Enhetschef för kompetensutveckling, Vård och omsorgsförvaltning, Uppsala kommun, sedan 2020.

Nyckelord: work motivation

Anställningen på Uppsala universitet startade 2004. Undervisningsområden har bland annat rört sig om motiverande samtal, omvårdnad, informationsteknologi,kommunikation,folkhälsa samt diskrimineringsgrunder inom sjuksköterskeporgram och på olika fristående kurser. Under 2011-2015 genomfördes en omfattande uppdragsutbildning för primärvården.Utöver läraruppdraget har det alltid ingått kursledaruppdrag i olika omfattning. Vid några tillfällen har det varit aktuellt med läraruppdrag i Thailand,Vietnam och Uganda.Tidigare uppdrag har också varit programsamordnare för sjuksköterskeprogrammet, lärare på ULL, lika villkor grupp.Urval av utredning om anställarportal vid UU, praktikverktyg, breddad rekrytering.Uppdrag som fortfarande pågår är exempelvis studierektorsuppdrag,ledamot i institutionsstyrelsen, bitr.prefekt och huvudansvar för grundutbildningsorganisationen, administrativ chef på institutionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Ahlstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09